\
Próbowanie Domeny internetowej

Próbowanie domeny internetowej.

To dość abstrakcyjna metoda, rzadko używana przez znawców. Częściej sięgają po próbowanie domeny nowo upieczeni marketingowcy. Głównie z uwagi na niskie koszty testowania. Próbowanie domeny czyli DNT (ang. domain name testing), polega na rejestracji pożądanego adresu i sprawdzeniu jaki ruch generuje. Jest to słaba metoda, gdyż aby jakiś ruch generowała domena w pierwszej kolejności ktoś musi wiedzieć że pod danym adresem jest strona. Nie spotkałem się z wpisywaniem na ślepo nazw własnych w adres przeglądarki i liczenia na to że pojawi się strona internetowa.

 

Koszty DNT.

Cena za próbowanie domeny jest bardzo niska. Sięga od pięćdziesięciu groszy do dwóch i pół złotego. To właśnie z tego powodu młodzi marketingowcy lubią rejestrować nazwy na próbę. Kończy się to źle dla osób przechwytujących domeny. Domena z próby jest widoczna jak zwyczajnie zarejestrowana. Więc wykrywacze domen porzuconych przejmują takie adresy w celu dalszej odsprzedaży.

 

Ile trwa testowanie domeny.

Standardowe testowanie domeny trwa czternaście dni. W tym czasie można domeny używać jak zwyczajnie zarejestrowanej. Po czasie czternastu dni domena trafia do adresów wolnych lub pozostaje przechwycona. W czasie trwania testowania, można domenę zarejestrować na standardowy okres abonamentowy.